zondag 22 mei 2016

W Wie is Jezus ... Deel 6


W Wie is Jezus...Alle delen klik hier!


Matteus 6
Herziene statenvertaling

De ZaligsprekingenHet geven van liefdegaven

Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is.
Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al.
Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het  openbaar vergelden.
  
Het biddenEn wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.
Maar u, wanneer u bidt,  ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
Als u bidt,  gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.
Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.

Het gebed des Heeren


Bidt u dan zo:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de  boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven.
Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.

Het vasten

En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.
Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht,
zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

BezorgdheidVerzamel  geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen;
maar  verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen;
want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
De lamp van het lichaam is  het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn;
maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf!
Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.
Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?
En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet;
en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.
Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?
Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?
Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen Kwaad.

zaterdag 14 mei 2016

K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 12

Dan ...
K Als je echte iets wilt betekenen ... Alle delen!Ben  je enthousiast over het feit dat iedereen verschillend isHoe gaan we om met verschillen? Over het algemeen zijn mensen geneigd te veronderstellen dat het beter zou zijn als er geen verschillen waren in denken en doen. Kleine kinderen wordt dan ook geleerd zich aan te passen, zodat ze zich net zo gedragen als ieder ander. We groeien op met de gedachte dat je maar het beste bij 'de gevestigde orde' kunt horen. Maar ja, als we goed naar onszelf en naar de schepping kijken, dan kunnen we niet ontkennen dat God de wereld vol verrassende verschillen en varietëiten heeft geschapen.


Als je in dit opzicht op de Here God wilt lijken, dan zul je moeten leren die verschillen niet alleen maar te dulden, maar ze zelfs van harte te omarmen. Je kunt de wereld letterlijk veranderen door de mensen om je heen ertoe uit te dagen en te stimuleren hun unieke gaven en mogelijkheden te ontwikkelen. En ook: te ervaren ho verrijkend culurele verschillen zijn. Je kunt mensen de ogen openen voor ideeën en denkwijzen die anders zijn dan die van hen.


Verschillen zijn prima!1 Korintiërs 12:17

Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken?Bron van deze tekst is: het boekje 'Als je echt... iets wilt betekenen, dan...' Uitgever IBB Oorspronkelijke Titel is in het engels: 'If I really wanted to make a difference, I would...' 2001 by RiverOak Publishing, David C. Cook, 4050 Lee Vance Vieuw, Colorado Springs, Colorado 80918 U.S.A.

donderdag 5 mei 2016

O Gezond & Weldadig bewust leven in 24 weken... Deel 3
O Gezond & Weldadig bewust leven in 24 weken...Alle delen, klik hier!Eerste Week
Woensdag 

Onderwerp van week 1 is WATER 
http://www.psalmsquotes.com/psalm-23-1.htm


Lees Psalm 23; Johannes 4:10-14
Johannes 7:37; Efeziers 5:26

Uitdroging


Water is de op een na belangrijkste stof die het menselijk lichaam nodig heeft, en is van levensbelang voor: 

 • een goede spijsvertering en bloedsomloop;
 • talloze biochemische reacties;
 • de opname van voedingsstoffen en verwijdering van afvalstoffen;
 • de flexibiliteit van de bloedvaten;
 • het reguleren van de lichaamstemperatuur;
 • het hydrateren van de huid van binnenuit.
Door uitdroging kan de algehele weerstand van het lichaam afnemen, wat mogelijk leidt tot verstoring van het biologische en voedingsstoffenevenwicht. Dit kan diabetes, hoge bloeddruk, astma, een te hoog cholesterolgehalte en hart -en vaatproblemen verergeren. Donker gekleurde urine is vaak een teken van uitdroging. 


Geestelijk inzicht

Hij verkwikt mijn ziel. Pslam 23:3

Het Hebreeuwse woord voor 'ziel' betekent gedachten, hart, persoonlijkheid en eigen 'ik'. Je ziel zal verfrist en verkwikt worden als je het water drinkt. Kies een tijd en een plaats uit om dagelijks Gods aangezicht te zoeken, uit de Bijbel te lezen en te bidden. Als vrouw zul je waarschijnlijk vaker op die plek gaan zitten als het een gezellig plekje is.

 

Een aantal suggesties voor dingen die je kunt gebruiken: 


 • een stoel, een tafel en een schemerlamp
 • een kussen
 • een kruis aan de muur
 • pennen, potloden, markeerstift, liniaal
 • een speciale beker om iets warms te drinken tijdens het lezen
 • wat boekenleggers en een schrift
 • Kleine kaartjes om bijbelteksten op te schrijven die je uit het hoofd wilt leren
 • dit gezondheidsdagboek (als je die hebt aangeschaft, of je mobiel, ipad,pc,laptop om dit op te zoeken)


De Psalm kennen is een ding - van horen zeggen - maar de Herder kennen is heel wat anders - met je eigen hart. Slewin Hughes

Bronvermelding en Informatie over het boek en website klik hier!