dinsdag 17 juli 2018

V Boeken: 'Nehemia bouw op mij' van Lynn Austin

V Boeken die ik heb gelezen ... Alle delen, Klik hier!

Nehemia, bouw op mij

Samenvatting: 
 
In de bijbels-historische roman 'Nehemia, bouw op Mij' vertelt bestsellerauteur Lynn Austin het verhaal van Jeruzalem: van een ruïne tot een prachtig bloeiende stad.
Als hij hoort dat de muren van Jeruzalem zijn afgebroken en dat de poorten zijn verbrand, raakt dat Nehemia, de schenker van koning Artaxerxes in Perzië, diep. Hij bidt tot God om hulp en wordt gehoord: de koning geeft hem toestemming om naar Jeruzalem te reizen en de muren van zijn stad weer op te bouwen.
Maar Nehemia heeft geen idee van de gevaren die hem wachten. De leiders van de omringende volken tonen zich brute vijanden, die samenspannen en aanslagen beramen om hem te vermoorden en de wederopbouw zo een halt toe te roepen.
Lynn Austin wordt geroemd om haar historische en haar bijbels-historische romans. Eerder schreef ze onder andere series over de bijbelse koningen Hizkia en Manasse. 'Nehemia, bouw op Mij' is deel 3 in de serie 'De wederopbouw van Jeruzalem' over de profeten Zacharia, Ezra en Nehemia. Mijn eigen mening over dit boek:

Het boek heb ik nog niet eens uitgelezen, maar kan al wel zeggen dat ik bijna elk moment dat ik kan probeer in dit boek te lezen, want ik wil weten hoe het afloopt. Er lopen een aantal verhalen door elkaar, zo krijg je een beetje inzicht in de tijd waarin dit alles plaatsvind. Wat voor mij erg naar voren springt is dat de dochters van Sallum ook mee werken aan de bouw van de Muur. En dat wordt zelfs in de Bijbel ook genoemd. 

Daar staat nl het volgende:

Nehemia 3:12
'Daarnaast verrichtte Sallum herstelwerk, de zoon van Lohes, hoofd van de andere helft van het district Jeruzalem, hij en zijn dochters'.


Dat vind ik zo mooi, en ik geloof dat het ook letterlijk bedoeld is en niet zoals sommige bijbelgeleerden denken dat het figuurlijk zou zijn en het woord dochters, volgens hen, dorpen rondom zou betekenen. 
Daar geloof ik dus helemaal niets van. Ik geloof oprecht dat het letterlijk bedoeld wordt en dat het zijn dochters zijn geweest die hebben meegebouwd aan de Muur van Jerusalem. 


Vinden jullie dat niet gaaf, ik wel, want ik als vrouw wil ook graag in Gods grote avontuur helpen, jullie toch ook, wie niet eigenlijk. En ik denk dat God ons als vrouw ook bedoeld heeft voor avontuur en niet alleen maar zorgen voor kinderen en het huishouden doen. Dat is trouwens ook best wel een grote taak en ik heb respect voor moeders van nu, want in deze tijd is het niet makkelijk om kinderen op te voeden denk ik. (zelf ben ik nl geen moeder). 

Maar denk je eens in God roept Nehemia op om de Muur weer te herbouwen. Je proeft aan alles dat dit iets groots is, Gods plan, dan wil je toch ook meebouwen daar wil je toch deel van uit maken, en dan niet alleen maar eten maken voor de mannen, maar ook echt meebouwen. Ik zou dat wel willen hoor. En ik wil dat nog steeds. Nou weet ik natuurlijk niet wat de daadwerkelijke reden is geweest waarom Sallum zijn dochters hebben meegebouwd, maar het staat wel in de Bijbel en in die tijd was dat niet makkelijk om als vrouw, mannen werk te doen, kan ik mij voorstellen, aangezien wij nog maar relatief kort mogen werken en andere privileges hebben als vrouw.  


Ik geloof dat God ons vrouwen zeker wil gebruiken in zijn plannen, want God schiep hen Man en vrouw naar ZIJN BEELD. En vandaag de dag heeft God nog steeds grote plannen, dus vraag God wat jij voor hem mag doen en waar Hij jou voor kan gebruiken, wie weet ben je wel een Koningin Esther, of een van de dochters van Sallum. Begrijp me niet verkeerd, eten brengen naar de mannen die hard werken is ook nodig. En de dingen die we voor God mogen doen, wat avontuurlijk is hoeft niet altijd te betekenen in het grote, maar kan ook in het kleine zijn, bidden voor verandering b.v. of voor de Koning bidden, voor je werkgever, voor je partner, je kinderen, je ouders. En soms is het uitstappen in geloof en vertrouwen op God dat Hij weet wat Hij doet met jou en ook met mij.

Ik hoop dat je bemoedigd bent, ik wel en dit boek is ook een aanrader. Ik heb trouwens een klein stukje uitgelicht van dit boek wat mij erg aansprak, wie weet wat jij gaat ontdekken. 

Veel zegen gewenst bij het lezen van dit boek  

donderdag 15 maart 2018

G Schoenen opbergdoos(jes) ...


Ken je dat dat je een heleboel schoenen 
hebt over een aantal jaren opgespaard 
en niet weet waar je ermee heen moetToen kreeg ik ineens een idee!
 Afbeeldingsresultaat voor goed idee


Ik Heb nogal wat lege schoenendozen 
die ik bewaard heb van al mijn schoenen

Vele van deze dozen heb ik al in 
gebruik genomen voor b.v. foto's 
of knutsel dingen
 

Maar je kunt ze ook gebruiken voor 
het opbergen van schoenen. 

Nu zul je misschien denken duh .. 
dat is toch ook logisch, zo koop je de 
schoenen al in een doos die je kunt opbergen...

Dat klopt.

Maar het is niet handig als je een stapel dozen hebt en je wilt net die schoenen hebben die in de onderste doos zitten, waardoor je de hele stapel weg moet halen en dan pas die doos kunt pakken en de schoenen eruit halen en daarna weer alles opstapelen... Erg onhandig dus ...

Dus Hier een praktisch oplossing...


Van een doos knip één van de zijkanten weg, 
zodat je van deze kant jou schoenen erin kunt 
schuiven 


De deksel knip je ook een stuk vanaf en 
daarna doe je plakband erom heen, 
zodat de deksel op de doos blijft zittenEn om de doos mooi aan te kleden 
kun je er inpakpapier om heen doen 


En zo heb je een mooie schoenen 
opbergdoos

En zo kun je ze opstapelen
En Zo heb je je schoenen mooi opgeborgen

maandag 12 maart 2018

W Wie is Jezus ... Deel 16

W Wie is Jezus...Alle delen, Klik hier!

Mattheus 16

Herzienestatenvertaling

Een wonderteken geweigerd

En  de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen:  Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en 's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken; maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En Hij verliet hen en ging weg. En toen Zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen. Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben. En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt? Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt? En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt? Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën? Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

De belijdenis van Petrus
Caesarea Philippi Banyas The Source Of The Jordan River Northern Israel 1st Century AD 704 Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden:  Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard,  maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op  deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de  poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood Hij Zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat Hij, Jezus, de Christus, was.

Eerste aankondiging van het lijden


Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!
Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.

Afbeeldingsresultaat voor jezus lijden Afbeeldingsresultaat voor jezus aan het kruisAfbeeldingsresultaat voor de heer is waarlijk opgestaanAansporing tot zelfverloochening

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven  zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden. Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.
Afbeeldingsresultaat voor voetspoor

dinsdag 6 maart 2018

N Bijzonder ... De Maan!


Deze mooie bijzondere foto's van de maan 
heb ik zelf gemaakt en het mooiste zijn ze in 
Zwart witte foto, zoals je hieronder ziet.