woensdag 30 maart 2016

L Christelijk muziek... Psalm 51

L Christelijke Muziek ... Alle delenW Wie is Jezus ... Deel 3


Herziene Statenvertaling 
Mattheus 3 
Johannes de doper

W Wie is Jezus...Alle delen klik hier!


In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, 
en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 
Want deze is het die over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.
Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel; zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing.
Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit, 
en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Toen hij velen van de Farizeeen en Sadduceeen op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? 
Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, 
en denk dan niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. 
Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.


Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. 
Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? 
Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. 
En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water ; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en  hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. 
En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn Welbehagen heb! 

L Christelijke Muziek ... Psalm 139

L Christelijke Muziek ... Alle delen


L Christelijke muziek ... Alle delen

L Psalm 139 'Heer die mij ziet zoals ik ben'
L Psalm 51 'Witter dan sneeuw'
L Psalm Project 'Heer ik roep tot U'
L Big Daddy Weave - "Redeemed"
L Loving My Jesus-Casting Crowns
L Who Am I - Casting Crowns    

vrijdag 25 maart 2016

K Als je echt iets wilt betekenen...Deel 9

K Als je echte iets wilt betekenen ... Alle delen

Dan...  

Neem je eens een ouder iemand mee uit eten!

We vinden het plezierig om regelmatig samen met vrienden te eten en eigenlijk vinden we zoiets al bijna gewoon. Maar voor iemand op leeftijd, die niet zo´n geweldig inkomen heeft of die niet meer kan autorijden, is het iets heel bijzonders. Maar ook voor de gastheer of gastvrouw is het bijzonder. Heel vaak levert zo´n etentje onverwacht veel op in de vorm van vriendschap of wijsheid die met de jaren komt.Als je een vriend hebt, of een buurman of iemand in de familie die niet vaak in de gelegenheid is er zelf eens uit te gaan, dan kun je veel voor die persoon betekenen door hem of haar eens mee uit eten te nemen. Of mee te nemen naar een gezellige bijeenkomst. Je zou ook boodschappen voor iemand kunnen doen. Wat begint als een eenvoudige vriendendienst zal zo goed als zeker voor beide partijen een verrijkende ervaring worden. Een goede maaltijd, een goed gesprek... een prachtige herinnering!

Bron van deze tekst is: het boekje 'Als je echt... iets wilt betekenen, dan...' Uitgever IBB Oorspronkelijke Titel is in het engels: 'If I really wanted to make a difference, I would...' 2001 by RiverOak Publishing, David C. Cook, 4050 Lee Vance Vieuw, Colorado Springs, Colorado 80918 U.S.A.J In het Pretorium: het wonder van bevrijding


J De Zeven Wonderen in Jeruzalem...Alle delen, klik hier!


maandag 21 maart 2016

J Gethsemané: het wonder van vergeving

J De Zeven Wonderen in Jeruzalem...Alle delen, klik hier!

Hier een serie over De Zeven Wonderen van het Kruis in Jeruzalem. Ik ga elke video boodschap die ik krijg van Wilkin van der Kamp met jullie delen, omdat ik het belangrijk vind dat je weet wat Jezus voor jou heeft gedaan. Als je deze serie gaat kijken, sta dan open en zie wat God gaat doen. God houdt van jou, Hij gaf namelijk Zijn enig geboren Zoon voor jou. Dit is wat Pasen betekend, ik wens je Gods zegen bij het volgen van deze serie.


zondag 20 maart 2016

I Dieren...Alle delen

I Dieren... Hommel
I Dieren... Vogels in de Tuin
I Dieren... Vogels in de Tuin van mijn schoonmoeder
I Dieren... Vlinder
I Dieren... Paarden Deel 1
I Dieren... Paarden Deel 2
I Dieren... Een Haas
I Dieren... Een Ree in de tuin
I Dieren... Schapen en Lammeren

S De Natuur ... Alle delen

S Mooie Herfstdag 2015 1
S Wandeling met mijn moeder gemaakt rond een plas 2015...
S De Herfst en wat een mooie herfst hebben we dit jaar 2016
S De Natuur: Filmpje ... Dutch Seasons 
S De Natuur ... Wandeling
S Gezond Natuur Wandelen

D Bloemstukken gemaakt door mij ... Alle delen

D Een Paasbloemstuk gemaakt bij mijn moeder thuis... 
D Kerstkrans
D Summer Wreath/Zomerse Krans 1
D Zomerse krans 2
D Zomerse krans 3
D Bloemstukje

G Creatieve ideeen...alle delen

G Wasknijpers...
G Wat je kun je met je oude spijkerbroek doen...
G Wat je met oude laatjes en deurknoppen kunt doen...
G Kandelaren maken...  
G Wat je met Blik kunt doen...
G Beddensprei gehaakt...
G Hartje, Tasje, Sok en Sjaal gemaakt...

A Verhalen van mij... Alle Delen

A Koffie aan harde werklieden gebracht...
A Complimenten uitdelen en ontvangen...

L Matt Redman

L Alle delen, klik hier!

E 7TH STREET THEATER...

E Alle delen klik hier!

E A Life Restored...E Alle delen klik hier!

zaterdag 19 maart 2016

N Bijzonder...Zee
C Eten ... Alle delen 

E Opbouwende Geloofsverhalen ... Alle delen

E Martin Brand was in Groningen...
E Mooie kaarten...
E Een mooi verhaaltje...
E Struggles...
E Kerstboodschap...
E Een leven van Aanbidding...
E Mooi...
E 7th Street Theater...
E Beth More...
E Wat Passie met je doet!
E de Lente
E A Life Restored
E A Message To All Women
E The Gospel
E Allerlei dingen die mij deden denken aan de Bijbel en God ...

vrijdag 18 maart 2016

N Bijzonder ... NorderneyDeze foto is genomen op het eiland Duitse Norderney met special effects

N Bijzonder...Leuk interrieur


gewoon leuk dit... 

N Bijzonder... piano, krukje en aardewerk koffie, melk en suiker. Deze drie plaatjes heb ik bij vrienden van ons in huis gevonden en vind ze erg mooi en ik mocht het op mijn blog delen, wat ik ook erg leuk vind ...
 

N Bijzonder... Alle delen

N Bijzonder... Kaartenhouder 
N Bijzonder... piano, krukje en aardewerk koffie, melk en suiker 
N Bijzonder...Leuk interrieur 
N Bijzonder... Norderney
N Bijzonder...Zee
N Bijzonder...Mooie dingen
N Bijzonder...Dit vind ik Mooi...
N Bijzonder...Mooie tuin setje
N Bijzonder...Mooie buitenverlichting
N Bijzonder...Schaap, kaartje en rekje
N Bijzonder...Schaaltjes
N Bijzonder...Meubels, kerk, boten Harlingen en een zaal van Universiteit Groningen
N Bijzonder ... Kaartjes
N Bijzonder... een Olielampje, een Regenton en een Deur
N Bijzonder ... De Maan!

N Bijzonder...Kaartenhouder  Dit is een Kaarten houder, een hele bijzondere, daarom laat ik hem hier zien
 


W wie is Jezus... Deel 2

Goud, Wierook, Mirre, de giften die Jezus ontving van de wijzen.
W Wie is Jezus...Alle delen klik hier!

Herziene Statenvertaling 

Mattheus 2

Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. 
Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem.
En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk  bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. 
Ze zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet:
En u, Bethlehem, land van Judea, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Judea, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israel weiden zal.
Toen  riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was; en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden.
En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was.
Toen zei de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.
En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren  naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land.De bijbel heeft het over wijzen, nergens staat dat het er maar 3 zijn.

Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om het om te brengen.
Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte.
En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en heel dat gebied waren, van twee jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia: 
Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm; Rachel huilde over haar kinderen, en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet meer zijn.

Toen Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom, in Egypte,
en zegt: Sta op en neem het Kind en Zijn moeder mee, en ga naar het land Israel, want zij die het Kind naar het leven stonden, zijn gestorven.
Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder met zich mee, en kwam in het land Israel.
Toen hij echter hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Hersodes, was hij bevreesd daar heen te gaan. Maar nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea. 
En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de profeet gezegd is: dat Hij Nazarener genoemd zal worden.Nazareth, 
nu in deze tijd.

woensdag 16 maart 2016

K Als je echt iets wilt betekenen ...dan Alle delen

K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 1
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 2
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 3
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 4
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 5
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 6
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 7
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 8
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 9
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 10 
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 11
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 12 
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 13
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 14
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 15 
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 16
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 17
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 18
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 19
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 20
K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 21 
 

W Wie is Jezus... Alle delen

W Wie is Jezus?
W Wie is Jezus ... Deel 1
W Wie is Jezus ... Deel 2
W Wie is Jezus ... Deel 3
W Wie is Jezus ... Deel 4
W Wie is Jezus ... Deel 5
W Wie is Jezus ... Deel 6 
W Wie is Jezus ... Deel 7  
W Wie is Jezus ... Deel 8
W Wie is Jezus ... Deel 9
W Wie is Jezus ... Deel 10
W Wie is Jezus ... Deel 11
W Wie is Jezus ... Deel 12
W Wie is Jezus ... Deel 13
W Wie is Jezus ... Deel 14
W Wie is Jezus ... Deel 15
W Wie is Jezus ... Deel 16     
 

W Wie is Jezus... Deel 1


Herziene Statenvertaling
Het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Mattheus
Afbeeldingsresultaat voor jezus en kerst 

Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham. Abraham verwekte Izak, Izak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers; Juda verwekte Perez en Zerah bij Tamar; Perez verwekte Hezron, Hezron verwekte Aram; Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salmon; Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isai; Isai verwekte David, de koning; David, de koning, verwekte Salamo bij haar die de vrouw van Uria was; Salamo verwekte Rehabeam, Rehabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa; Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia; Uzzia verwekte Jotham, Jotham verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia; Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia; Josia verwekte Jechonia en zijn broers, ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Sealthiel, Sealthie verwekte Zerubbabel; Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor; Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte Achim, Achim verwekte Elihud; Elihud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Matthan, Matthan verwekte Jakob; Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, Die Christus genoemd wordt. Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten; en van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten.

De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren,  zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zie, de maagd zal zwanger en een zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekend dat: God met ons.

Afbeeldingsresultaat voor immanuel

Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hen bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich; en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de naam Jezus.  

Afbeeldingsresultaat voor de naam jezus