donderdag 24 augustus 2017

Z Running Shoes ... Part 5 ... Wat a feeling

Afbeeldingsresultaat voor joggen in de morgen

Z Running Shoes ... All Part, click here!

Today I was jogging again. Actually, I'm very proud of myself. I've been jogging more times in the last month than I've tried in my life. It went very well, I can even say I liked it.


Afbeeldingsresultaat voor joggen in de morgen feel good


I felt very confident because it went very well. I have noticed that my legs are also getting stronger. Even my knees do not hurt anymore.

It encourages me to continue jogging.


Afbeeldingsresultaat voor encourages me to jog

Jogging is not only physical but it is also spiritual. The Bible talks about running a race. Not literally but spiritual. It explains that the perseverance in faith is compared to running a contest. So I'm not only physically active but also spiritually active. The Bible also tells us that people will encourage us to keep it up
Afbeeldingsresultaat voor encourages me to jogI love summer in the city, you know why, because it's wonderfully quiet on the street. No cyclists going to school, parents bringing children to school by car or bicycle, people who go to work by car or bicycle. It's just wonderful.
Because it can really be a busy time in the morning


Afbeeldingsresultaat voor fietsen autowoensdag 23 augustus 2017

K Als je echt iets wilt betekenen ... Deel 20


Afbeeldingsresultaat voor wie tot tien kan tellen kan de hele wereld bellen

Dan ...

... Bel je terug

Als je echt iets wilt betekenen...Alle delen, klik hier!

Afbeeldingsresultaat voor telefonerenDe Telefoon is een van de meest vertrouwde huisgenoten geworden.
Afbeeldingsresultaat voor telefonerenTegelijkertijd is hij de meest verfoeide indringer.
In onze informatiemaat- schappij zien we hem als een noodzakelijk kwaad. Niet meer en Niet minder. En om het nog erger te maken: als we er niet zijn, slaat het antwoordapparaat (of de voicemail) de berichten zelfs op. Telefoontjes die we anders gewoon gemist hadden, moeten we nu beantwoorden. Dus nog meer klusjes op ons al overvolle werklijstje...
Afbeeldingsresultaat voor ik kan niet meer zonder telefoon
 'Madame etiquette' zegt natuurlijk: terug bellen is niet meer dan beleefd. Want als je de telefoon pakt en even reageert, dan zeg je daar eigenlijk mee: 'ik respecteer je - jij hebt de moeite genomen me te bellen, dus ...' Maar dat niet alleen. Een gesprekje kan ook een zonnetje in iemands leven brengen. Misschien is het toch zo gek niet die telefoontjes te beantwoorden. Het is een manier om iets voor iemand te betekenen.  


Afbeeldingsresultaat voor telefoneren Pak je toestel en bel terug!

Ralph Waldo Emerson heeft gezegd:
Het mooiste van het leven is: een goed gesprek. 

Bron van deze tekst is: het boekje 'Als je echt... iets wilt betekenen, dan...' Uitgever IBB Oorspronkelijke Titel is in het engels: 'If I really wanted to make a difference, I would...' 2001 by RiverOak Publishing, David C. Cook, 4050 Lee Vance Vieuw, Colorado Springs, Colorado 80918 U.S.A. 

donderdag 3 augustus 2017

Z Running Shoes ... Part 4 ... Surprises

Z Running Shoes ... All Part, click here

Hello blog readers,


It's been a while since I wrote a blog. 
In the meantime I have been joking a number of times. 


Jogging is going well and it is getting better. I do not suffer from muscle aches, only my knees occasionally hurt. But I'm not going to give up.Afbeeldingsresultaat voor foto makenMy husband is my biggest supporter, but last time he said, "I'm going to take a picture of you before you stop." Then I thought, that's a lot of encouragement, but I knew he was joking. Because the last time I went jogging he was with me. 


We went hiking together because it was nice weather. Then I wanted to show him how I'm jogging. That looked good according to him. But it was so nice I thought I'm just jogging instead of walking. Because I was jogging so slowly my husband could just keep walking next to me.


Another time I was jogging, I came across a surprise. I like surprises. It was actually funny, I was jogging and stumbled on a roadblock, so I had to go along another route.As I walked along another route I heard a strange noise in the distance, which I could not recognize. It just seemed like carpenters were busy. When I got closer, I finally saw what it was ... there were children busy, all of them timbering, they built huts of palette wood. The noise was so funny tik tik tok tok tik tok ... really very funny and so fun that they had organized this for the kids. So I found that a nice surprise, if I had not been joking there I had not known.

Afbeeldingsresultaat voor hutten bouwen kinderen groningen

So I'm looking forward to the next surprise ...
Afbeeldingsresultaat voor verrassingen 
 


woensdag 2 augustus 2017

W Wie is Jezus ... Deel 15

W Wie is Jezus...Alle delen, Klik hier!

Mattheus 15

Herziene Statenvertaling  
Afbeeldingsresultaat voor reinheid

De ware reinheid

Toen  kwamen enige schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: Waarom overtreden Uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering? God heeft immers geboden: Eer uw vader en moeder, en:  Wie vader of moeder vervloekt, moet zeker sterven. Maar u zegt: Wie maar tegen vader of moeder zegt: Het is bestemd als offergave, wat u van mij had kunnen krijgen, en zijn vader en moeder niet zal eren, met hem is het in orde. En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei:
Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij  leringen onderwijzen die  geboden van mensen zijn. En toen Hij de menigte bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Luister en begrijp het goed: Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens. Toen kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Weet U wel dat toen de Farizeeën dit woord hoorden, zij er  aanstoot aan namen? Maar Hij antwoordde en zei:  Elke plant die Mijn  hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden. Laat hen gaan;  het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde een blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen. Petrus antwoordde en zei tegen Hem: Verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zei: Bent ook u nog altijd onwetend?
Ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat, in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt? Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen; maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet.

Afbeeldingsresultaat voor een kananese vrouw

De Kananese vrouw

En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon.
En zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon van David, ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar Hij antwoordde haar met geen woord. En Zijn discipelen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: Stuur haar weg, want zij roept ons na. Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor Hem neer en zei: Heere, help mij! Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen.
Zij zei: Ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond.

Gerelateerde afbeelding

Genezing bij de zee van Galilea

En Jezus vertrok vandaar en kwam bij de zee van Galilea; en Hij klom de berg op en ging daar zitten. En er kwam een grote menigte naar Hem toe en zij hadden kreupelen, blinden, mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich, en vele anderen. En zij legden ze voor de voeten van Jezus en Hij genas hen, zodat de menigte zich verwonderde, toen zij zagen dat zij die niet hadden kunnen spreken, konden spreken, de verlamden gezond waren, de kreupelen konden lopen en de blinden konden zien; en zij verheerlijkten de God van Israël.

Gerelateerde afbeelding

De tweede wonderbare spijziging

En Jezus riep Zijn discipelen bij Zich en zei: Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, omdat zij al drie dagen bij Mij gebleven zijn, en zij hebben niets wat zij kunnen eten; Ik wil hen niet nuchter wegsturen, opdat zij onderweg niet bezwijken. En Zijn discipelen zeiden tegen Hem: Waar halen wij in een afgelegen plaats zoveel broden vandaan dat wij zo'n grote menigte kunnen verzadigen? En Jezus zei tegen hen: Hoeveel broden hebt u? Zij zeiden: Zeven, en enkele visjes. En Hij gaf de menigte opdracht op de grond te gaan zitten. En Hij nam de zeven broden en de vissen, en nadat Hij  gedankt had, brak Hij ze en gaf ze aan Zijn discipelen; en de discipelen gaven ze aan de menigte. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten het overschot van de stukken brood op, zeven manden vol.
Zij die daar gegeten hadden, waren vierduizend mannen, de vrouwen en kinderen niet meegeteld. En nadat Hij de menigte had weggestuurd, ging Hij in het schip en kwam in het gebied van Magdala.