zaterdag 23 juli 2016

C Dolmadakia maken (Met rijst gevulde wijnbladeren)


 De benodigde pannen

De rijst, 
ongeveer 400 gram, 
laten wellen in water

Uien Snijden ik heb twee 
grote uien gebruikt


Ik heb er ook Paprika 
doorgedaan 
een rode en een gele, 
die moesten op :),
heel fijn gesneden


 De Ui en de Paprika aanfruiten 
in de koekenpan of wok, 
ik heb geen knoflook gebruikt
In het recept staat dat je 
dat ook erdoor kunt doen, 
ik was het vergeten, maar ben 
ook geen knoflook fan


500 gram Rundergehakt 
erdoor roerbakken.Dan de gwelde 
rijst erdoor doen


Dan de Munt en Tijm 
fijnsnijden en erdoor doen 
en stond peterselie in het 
recept had ik ook niet maar 
heb wel tijm uit eigen tuin 
dus vond dat wel een 
lekkere kruid
 
 Dan de kruiden erdoor, kaneel, 
paprikapoeder, zout, peper, 
nootmuskaat (eigen toevoeging)

 En dan nog citroensap 
1 kwart thee kopje heb 
het een beetje op 
gevoel gedaan


 Dan tomatenpuree 
(in het recept staat tomatensaus 
voor bv pasta, maar dat had 
ik even niet bij de hand en 
had geen zin om naar de 
winkel te gaan dus vandaar 
tomatenpuree)

Dan heb je de 
vulling nu klaar

Een paar bladeren op de 
bodem van de pan leggen, 
zodat je gerecht niet 
aanbrandt of blijft plakken 
op de bodem van de pan, 
raadzaam is het om de lelijke 
bladeren te nemen en de 
kapotte bladeren, zodat je 
de mooie gave bladeren 
kunt gebruiken voor 
het gerecht.

Dan gaan ik nu de bladeren 
1 voor 1 vullen 
ik laat hier 1 zien 

 Leg ongeveer een eetlepel 
vulling op het blad

Dan vouw je de onderkant 
links en rechts naar 
boven over de vulling

 Dan rol je het blad verder 
(voorzichtig en niet hard 
drukken, zodat je de bladeren 
niet beschadigd) en niet 
helemaal door draaien, 
want kijk maar naar 
de volgende stap...
 Dan vouw je de zijkant naar 
binnen zo dat als je verder 
rolt de zijkanten bedekt worden 
met het overig blad

 En dan heb je de eerste 
Dolmadakia klaar!

Dan doe je ze in de pan boven op de 
bladeren een voor een en tegen 
elkaar aan en als de bodem bedekt 
is doe je daar een laag bovenop.
En dan vul je de pan met water tot aan 
de rand van je pakketjes en 
daar doe je weer een bord ovenop 
om naar boven drijven te voorkomen.
 Dan moeten ze nog 30 
tot 45 minuten koken 

Dan zijn ze klaar om te eten, 
zowel koud als warm zijn ze 
lekker en als je er een tomatensausje 
bij maakt is ook erg lekker. 
De mijne zijn iets aan de flauwe 
kant geworden maar als je er 
maggie bij doet smaakt het heerlijk
C Druivebladeren blancheren en in olie inmaken voor Dolmadakia

Bij mijn Zusje en Zwager 
een druivenstruik gesnoeid...
 Toen de mooiste bladeren 
uitgezocht die ik kan gebruiken 
voor het maken van Dolmadakia
 Deze vervolgens schoonmaken 
en klaarmaken voor het  


 Dan de bladeren 
goed laten drogen 


 Daarna in Olie dopen en in 
folie wikkelen, dit om ze 
goed te kunnen bewaren, 
want ik weet niet altijd wanneer 
ik Dolmadakia ga maken, 
want daar zit wel 
wat tijd in namelijk.
Dan zijn ze klaar voor gebruik :)

dinsdag 19 juli 2016

W Wie is Jezus ... Deel 8
 

Matteus 8
Herziene statenvertaling

De reiniging van een melaatse


Toen Hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte Hem.
En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen.
En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid.
Jezus zei tegen hem: Denk erom dat u dit tegen niemand zegt; maar  ga heen, laat uzelf aan de priester zien, en offer de gave die  Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen.

De hoofdman in Kapernaüm


Toen Jezus Kapernaüm binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd naar Hem toe, die Hem smeekte:
Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn.
En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen.
De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar  spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn.
Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het.
Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden.
Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen,
en de kinderen van het Koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis;  daar zal gejammer zijn en tandengeknars.
En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment.

De schoonmoeder van Petrus


En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen.
En Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar; en zij stond op en diende hen.
Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren,
zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei:  Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.

Het volgen van Jezus


Toen Jezus een grote menigte om Zich heen zag, gaf Hij bevel naar de overkant te varen.
En er kwam een schriftgeleerde naar Hem toe en zei tegen Hem: Meester, ik zal U volgen, waar U ook heen gaat.
En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen.
Een ander uit Zijn discipelen zei tegen Hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf.
Maar Jezus zei tegen hem: Volg Mij, en  laat de doden hun doden begraven.

De storm gestild


En toen Hij aan boord van het schip gegaan was, volgden Zijn discipelen Hem.
En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd; maar Hij sliep.
En Zijn discipelen kwamen bij Hem, wekten Hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan!
En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen?  Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte.
De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?

De genezing van bezetenen


En toen Hij aan de overkant was gekomen, in het land van de Gergesenen, kwamen twee mensen die door demonen bezeten waren, Hem tegemoet; zij kwamen uit de grafspelonken en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand langs die weg voorbij kon gaan.
En zie, zij riepen: Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met U te maken? Bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd?
En ver bij hen vandaan was een grote kudde varkens aan het weiden.
De demonen smeekten Hem: Als U ons uitdrijft, sta ons dan toe dat wij in die kudde varkens gaan.
En Hij zei tegen hen: Ga. En zij gingen uit hen weg en trokken in de kudde varkens; en zie, de hele kudde varkens stortte van de steilte af de zee in, en zij stierven in het water.
En zij die ze weidden, vluchtten; en toen zij in de stad gekomen waren, berichtten zij al deze dingen én wat er met de bezetenen gebeurd was.
En zie, heel de stad liep uit, Jezus tegemoet; en toen ze Hem zagen,  smeekten ze Hem of Hij uit hun gebied wilde vertrekken.