donderdag 22 oktober 2015

E Enthousiast over een preek

E Alle delen klik hier!


Afgelopen maandag heb ik een preek gehoord in een kerk waar ik enthousiast over ben en wat mij bij is gebleven wil ik graag vertellen.

De gene die de preek vertelde had het over 'Een ding', dat staat ook in de bijbel letterlijk met deze bewoording op een aantal verschillende plaatsen en als je ze op een rijtje zet dan is dat heel mooi en dat kun je juist wat mee doen als christen zijnde.
  • Een ding heb ik gevraagd...       {Psalm 27:4}
  • Een ding weet ik...                     {Johannes 9:25}
  • Een ding doe ik...                       {Filippenzen 3:13}
  • Een ding is nodig...                    {Lucas 10:42}  
________________________________________________________________
Psalm 27:4

Een ding heb ik van de Heere verlangd,
dat zal ik zoeken:
dat ik wonen mag in het huis van de Heere,
al de dagen van mijn leven,
om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen
en te onderzoeken in Zijn tempel.

____________________________________________________________________
Eén ding heb ik van de HEERE verlangd,
Eén ding heb ik van de HEERE verlangd,
 Johannes 9:25 (gaat over een blindgeboren man die weer zien kon omdat Jezus hem genas)

Een ding weet ik, dat ik blind was en nu kan zien

 
 ____________________________________________________________________
 Filippenzen 3:13

Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb maar een ding doe ik: vergetende wat achter is, mij uitstrekkende naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.

 ___________________________________________________________________
Lucas 10 :38-40

Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts een ding is nodig, Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.

 ______________________________________________________________________

 Ik vond dit zo mooi, echt een eyeopener. We vragen een ding van de Heere, in zijn huis te mogen verblijven en we weten een ding dat we eerst Blind waren maar nu zijn onze (geestelijke ogen) open gegaan, (net als in dat lied Amazing grace), en we doen een ding ons oude leven achter ons laten en ons uitstrekken naar wat gaat komen en wat van God is, en daar is een ding voor nodig, aan de voeten van Jezus zijn....

Echt als we zo gaan leven als christen dat is heel mooi. 

Ja ik ben christen en ja ik zal ook dingen delen vanuit dit gedeelte van mijn leven, omdat dat nu een groot deel van mijn leven is en ik niet meer zonder kan en wil leven. En omdat het mij blij maakt echt ... :)

Fijne dag verder en bedankt dat je de moeite hebt genomen mijn blogjes te lezen, ik hoop dat er iets bij zit waar je wat aan hebt of wat je leuk vind 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten